PRAPODIVNÝ SVĚT

Bílé Karpaty – kraj podmanivé krásy,tisíce let zkoušený nájezdy východních kmenů,které zde rozsévaly zkázu….Vranka
Kraj ,kde drsná příroda byla vždy milosrdná k vyhoštěncům,ale krutá k dobyvatelům.
Snad proto zde po stovky let hledali domov lidé,která sem vypudil světský řád moci.
V centrální části tohoto pohoří nalezneme kraj Moravských Kopanic,jejímž střediskem je Starý Hrozenkov.
Okolní lesy svažují své stráně do drobných údolíček,kde zurčivé říčky ukrývají své prapodivné obyvatele.
Právě v těchto bohem zapomenutých zákoutích jakoby příroda ukrývala své zběhy,kteří nesnesli život – tam ,kde lidský zásah pozměnil jejich extrémně citlivé prostředí.
Kriticky ohrožené druhy jinde již vyhynulých živočichů jsou důkazem dosud kvalitního prostředí.
Přesto je i zde příliš citelný úbytek zástupců živočichů,pro které voda znamená jejich mateřské prostředí.
Mezi tyto ohrožené patří i rybka vranka pruhoploutvá a právě o ní vznikal tento prapodivný příběh.
Již první vklouznutí s kamerou pod hladinu Vlčího potoka ,nám signalizovalo výjimečnost každého okamžiku.Pramenitá,a i v létě extrémně chladná voda jakoby bez života..ale to byl jen první dojem.
Průzračná voda – zurčící po kamenech nám postupně odhalovala své obyvatele…od čiperných blešivců,přes různorodé zástupce vodního hmyzu – až po nepsané krále jednotlivých zákoutí – mloky, vranky, raky a pstruhy.
Vranka ,jako jeden z hlavních hrdinů filmu je až neskutečná ryba,kterou jakoby skutečně tu zanechal osud v její výjimečnosti…Její způsob života je zcela odlišný od běžných druhů ryb…snad proto nás tak fascinovala.
Nejenže není schopná běžného pohybu(nemá plynový měchýř,který by ji nadnášel),ale způsob jejího života je ve zcela jiných dimenzích.Vranka má jen jednu desetinu – až setinu potomků oproti jiným druhům ryb.O jikry se zde stará sameček,který je ochoten obětovat život pro jejich záchranu…
Vztah k okolním živočichům lze popsat slovy: Chvíli budeš ty mojí potravou,abych mohl já produkovat potravu pro tvoje nástupce….
Lovec je loveným,a naopak…a to i v rámci jednoho druhu….Stačí jen přežít.. a karta se obrací!!
Bizardní zákoutí podvodního světa byla protkána neskutečnými životními situacemi jeho nenápadných obyvatel…
Stovky hodin mravenčí práce přinesly ovoce ve formě naprosto unikátních záběrů…Ne vždy jsme byli schopni zachytit roztodivnost jednotlivých příběhů. Tito opatrní tvorové vyžadovali mnohdy maskovaný přístup a obrnění se trpělivostí.Čas byl jen doplňkem dějů těchto dosud tak málo poznaných původních obyvatel Vlčí tůně.Přesto nám tajemně neúnavná příroda připravovala nové a nové zápletky v životních osudech jednotlivých „herců.“ …
Časové schéma nefungovalo,museli jsme se plně podřídit okamžitým stavům přírody v námi obsazených lokalitách….: Když jsme například po roce zkoušeli „druhý pokus“,jak natočit rozmnožování této rybky.. – věděli jsme (z důvodů čistoty či podkalenosti jarní vody,či z jiných důvodů), - že máme na to několik dní.. a pak…další šance možná za rok…
Jednotlivé sekvence byly zcela originální a neopakovatelné.
Téměř tři roky,prakticky každodenně jsme sledovali život Vlčí tůně,abychom byli svědky jejího následného ničení člověkem,který si vzal na pomoc elektřinu 300 V.
Byla to situace,kdy jsme museli obětovat všechno…-své mnohdy jakoby spolupracující herce pod hladinou,které jsme již znali jmény…
Obětovali jsme i zničení filmařské techniky,nikdo totiž nám nebyl schopen říct..- zda dojde,či nedojde k jejímu poškození,či zničení
…no a v neposlední řadě jsme riskovali i vlastní zdraví a své životy(nabyl by to první člověk,který při takové blízkosti ničivého zdroje zahynul…
Natočit scény v tak absolutní blízkosti od ničené přírody znamenalo mít nejen detailní znalosti o prostředí,ale i hromadu štěstí a odvahu pustit se do šarvátek s „hospodařícími“ rybáři.
Celkově bylo nutno zvládnout štěstí a připravenost.Štěstí jsme eliminovali neskutečným časovým horizontem a připravenost byla dílem mnohaletých zkušeností místního rybáře – ochranáře,ale také malíře krajinných zákoutí Kopanic a našeho občas kameramana Jana Mika,kterému nezjištně pomáhali přátelé z ekologického občanského sdružení Rybářský svaz Moravských Kopanic. Pomáhaly i místní obecní úřady, které se snaží vytěsnit tuto brutální metodu z místních toků.
..ačkoli každá babička zde ví ,“že sa takto robic němá“.odborní zodpovědní stále hledají odůvodnění proč by toto mohlo v této státem i UNESCEM chráněné lokalitě pokračovat….
Zatím přetrvává snaha o bagatelizaci problému,přestože sami rybáři přiznávají 90% úbytek ryb oproti předchozímu desetiletí…a to nikdy nikdo nepočítal ztráty na těch živočiších,které oni tímto neloví,ale kteří jsou stanásobkem vedlejších ztrát při této činnosti….lze se pak jen domnívat,proč se takto postihnuté druhy živočichů staly během několika desetiletí z dříve běžných ,dnes již až kriticky ohroženými….
Sveřepé lpění na dogmatech je zde nejzásadnějším problémem. Je z podivem,jak místní obyčejní lidé zde bojují za záchranu ohrožených druhů proti úředníkům ochrany přírody.. – no prostě PRAPODIVNÝ SVĚT